Obra pública

Serveis integrals de jardineria

Serveis de jardineria en obra pública

A Carrojardins, gràcies a la gran experiència del nostre equip i al nostre parc de vehicles i maquinari podem afrontar tot tipus de treballs de jardineria en obra pública. Entre d’altres serveis els més habituals solen ésser:

  • Disseny i manteniment de parcs i jardins publics.
  • Plantació d’arbres.
  • Poda i tractaments fitosanitaris d’arbrat.
  • Instal·lació de reg automàtic.
  • Retroexcavadores per treballs varis
 

A més de serveis de jardineria podem realitzar altres tasques de suport a empreses de construcció d’obra pública com pot ésser el moviment de terres.