Manteniments de jardins

Serveis integrals de jardineria

mantenimentsc de jardins

Manteniment de jardins i zones verdes

Els treballs més habituals que es realitzen en tot manteniment de jardins i de zones verdes són:

  • Neteja de jardins.
  • Sega de gespa així com resembra i abonament.
  • Manteniment i reposició d’arbustos, arbres i plantes.
  • Poda de plantes i arbustos.
  • Programació i manteniment de sistema de reg automàtic.

Els serveis de manteniment de jardins tenen per objectiu mantenir les zones verdes en perfectes condicions tant estètiques com de salud. A més, l’assessorarem amb tot allò que ens demani per tenir cura d’ell entre visites com pot ésser intensitat i durada dels regs, tipus d’abonaments ideals per zones…

Gaudeix del teu jardí, nosaltres ens ocupem de la resta.